Et seksjonssett som ved gjennomgang på fredag kveld virket vanskelig men "OK" ble tildels veldig vanskelig etter en temmelig våt natt og konkurransedag.